Ah, to ponašanje!

Ah, to ponašanje!

Opis radionice:
Radionica je nastala kao rezultat velike potrebe unutar struke za konkretnim savjetima u konkretnim situacijama. Jedno od najčešćih pitanja na radionicama koje provodim je „a što kada dijete napravi…?“. To pitanje nas uvijek prati u radu i imati odgovor na njega nam omogućava da zaista radimo svoj posao tj. da se ne bavimo s ponašanjem djeteta već da ga učimo sve životne vještine i znanja koje treba usvojiti . Sudionici radionice će dobiti odgovor na veliko pitanje: „Što mi kao stručne osobe možemo napraviti u kriznim situacijama u radu s učenicima s nepoželjnim oblicima ponašanja?“ Recept koji rješava sve izazove u radu naravno ne postoji, no zato postoje dobre smjernice i savjeti na koji način točno reagirati u kriznoj situaciji kako bi dijete učilo što je prihvatljivo i naš rad ostao cilju usmjeren. Radionica je namijenjena stručnjacima i roditeljima koji žele unaprijediti svoje znanje vezano za izazove u ponašanju djece.

Sadržaj radionice (5 cjelina):

  • pet činjenica o ponašanju

CILJ: Naučiti što najviše utječe na ponašanje. Sudionici će naučiti znanstveno utemeljene činjenice koje oblikuju ljudsko ponašanje kako bi plan učenja prilagodili neurološkoj pozadini ponašanja i time bili uspješniji u radu.

  • pet najčešćih izazova u radu

CILJ: Analizirati situacije koje se najčešće javljaju i ponavljaju u radu. Sudionici će naučiti pozadinu neprihvatljivog ponašanja, razumjeti ponašanje iz bihevioralnog pogleda.

  • pet najčešćih grešaka koje radimo

CILJ: Osvijestiti vlastite greške u radu. Sudionici će naučiti prepoznati gdje griješe i zbog čega iako su uložili veliki trud u osmišljavanju i realizaciji plana za pojedino dijete, djetetovo ponašanje se ne mijenja.

  • pet strategija koje možemo primijeniti

CILJ: Dobiti konkretne smjernice u radu Sudionici će naučiti koje strategije primijeniti u radu s djecom s neprihvatljivim ponašanjem.

  • praktični rad

Cilj radionice: analizirati konkretne primjere sudionika Sudionici će moći prezentirati svoje primjere koje ćemo kroz grupni rad analizirati i dati smjernice za nastavak.

Datum i vrijeme održavanja:  

1 dio: 24.11.2020. (u 18 sati)

2.dio: 25.11.2020. (u 18 sati)

Radionica se izvode ON-LINE putem (u obliku webinara). Trajanje svakog dijela radionice je 2 sata.

 

Cijena radionice: 250,00 kn

U cijenu je uključen materijal prezentiran na radionicama prilagođen radu na smart uređajima i računalu.
Dvoje i više prijavljenih iz iste organizacije ostvaruje popust od 10% na cijenu radionice.

Prijave: