Cerebralna paraliza – od izazova do uspijeha

Cerebralna paraliza – od izazova do uspijeha

Zašto je nastala radionica? Iskustvo je pokazalo da kada radimo sa djecom koja imaju cerebralnu paralizu fokusirani smo na teškoće. Promijenimo naočale kroz koje gledamo i promatrajmo mogućnosti koje dijete sa cerebralnom paralizom ima. Tražimo mogućnosti prilagodbe okoline koja će djeci omogućiti maksimalnu funkcionalnost unutar okvira njihovih mogućnosti.

Radionicu održava  bacc.physioth., Iva Barić, praktičar rane intervencije, USC/WPS USC/WPS certificirana za provedbu Ayres terapije senzoričke integracije®, primjenu i interpretaciju testa senzoričke integracije i praksije, Certificirana za provedbu MAES® pristupa u terapiji.

CILJEVI RADIONICE:

  1. podsjetiti ćemo se osnovnih stvari o cerebralnoj paralizi 
  2. kako kreirati zadatke koji će poticati tipično ponašanje, posturu i pokretanje djeteta sa cerebralnom paralizom
  3. usmjerenost na obitelj – zašto je važna?
  4. dan djeteta s cerebralnom  paralizom – od terapije do terapije ili može i drugačije?

KOME JE RADIONICA NAMIJENJENA?
Stručnjacima koji pružaju podršku obiteljima i djeci sa cerebralnom paralizom

TRAJANJE :
Ukupno trajanje radionice je 4 sata.

CIJENA:
Cijena iznosi 250,00 kn.
✔️ Dvoje i više prijavljenih kandidata iz iste organizacije ostvaruju 10% popusta na ukupnu cijenu.
✔️ U cijenu su uključeni popratni materijali sa sadržajem radionice i jedan konzultacijski online susret sa stručnjakom.
✔️ Svi sudionicu dobivaju potvrdu o sudjelovanju.

DATUM I VRIJEME ODRŽAVANJA:
Radionica se održava 26. i 27.04. od 18 do 20 sati, putem online komunikacijske platforme jitsi.