Iva Barić, bacc.physioth.

Prvostupnica fizioterapije, praktičarka rane intervencije, specijalist za senzornu integraciju certificirana za primjenu senzorne integracije

Svoje iskustvo stječem kroz rad u nevladinim organizacijama, privatnom sektoru i državnim ustanovama s djecom različitih razvojnih odstupanja i njihovim obiteljima, a posljednje dvije godine intenzivno se bavim neurorizičnom dojenčadi.

Rad temeljim na načelima Maes koncepta koji na sveobuhvatan način analizira djetetovo kretanje, ponašanje i igru te nas vodi kroz uspješno kreiranje tretmana, individualno prilagođenih potrebama svakog djeteta.

MOJA VIZIJA:

Je da kao roditelj spoznate puni potencijal svog djeteta, unaprijedite roditeljske vještine i steknete samopouzdanje  u njezini i skrbi o djetetu  jer samo takav roditelj čini okosnicu funkcionalne obitelji čija je kvaliteta života na visokoj razini, a samo takva obitelj može doprinositi okolini u kojoj živi.

Također želim podići razinu svijesti o važnosti poznavanja cjelokupnog djetetovog razvoja i međusobnoj interakciji pojedinih razvojnih područja kako bi se povećala razina suradnje različitih profila stručnjaka te poboljšala kvaliteta usluga namijenjenih djeci i njihovim obiteljima.

MOJA MISIJA:

Je da Vam  kroz savjetovanja pružim kvalitetne informacije o djetetovom razvoju , a kroz tretmane namijenjene djeci omogućim  savladavanje novih vještina na način koji je njima najprirodniji – kroz igru.

Edukacije iz područja kojim se bavim, namijenjene stručnjacima različitih profila  otvorit će nam nove vidike i spoznaje kako bi svi zajedno doprinijeli kvalitetnijem razvoju djece.