MAES tretman

Maes tretman namijenjen je djeci s motoričkim odstupanjima. U tretman se mogu uključiti djeca od najranije dobi, a kod kojih se uoči problem smanjene kvalitete pokreta i kretanja.

Zašto Maes tretman:

  • kroz tretman dijete savladava tipičan obrazac pokreta

  • poboljšava se način na koji se dijete pokreće

  • pristup koji je prilagođen svakom djetetu individualno

  • dijete se sagledava kroz sve segmente razvoja

  • igra je ključan segment tretmana jer djeca na taj način najbolje uče

Što uključuje usluga:

  • 45 minuta individulanog rada s djetetom i roditeljem
  • 15 minuta savjetovanja roditelja

  • upute za rad kod kuće