Mala škola ranog razvoja djece

Mala škola ranog razvoja djece

Online edukacija o tipičnom razvoju djeteta unutar prve godine života.

 

Zašto je nastala mala škola ranog razvoja? Svi mi koji se bavimo djecom atipičnog razvoja usmjerni smo na odstupanja, dijagnoze, teškoće. No, kako prepoznati što je zbilja odstupanje koje zahtjeva intervenciju? Jedino dobrim poznavanjem tipičnog razvoja. To je baza za razumijevanje djece, kvalitetinu procjenu njihovih mogućnosti i planiranje intervencijskih programa.

CILJEVI ŠKOLE RANOG RAZVOJA:

  1. upoznati se s tijekom razvoja kroz prvu godinu života
  2. razumjeti kako razvojna područja utječu jedno na drugo
  3. naučiti prepoznati razvojna odstupanja unutar prve godine života
  4. naučiti kreirati terapijski proces na temelju djetetovih mogućnosti

KOME JE MALA ŠKOLA NAMIJENJENA?

Svima koji se bave djecom u području rane intervencije, studentima radne terapije, fizioterapije i ostalih srodnih struka. Školi se mogu pridružiti i svi ostali koje zanima rani razvoj djece.

TRAJANJE :

Ukupno trajanje škole je 4 sata, a održava se kroz dva termina. Svaki termin traje 2 sata.

CIJENA:

250,00 kn. Dvoje i više prijavljenih kandidata iz iste organizacije ostvaruju 10% popusta na pojedinačnu cijenu. U cijenu su uključeni popratni materijali sa sadržajem male škole.

DATUM I VRIJEME ODRŽAVANJA:

19. i 20. 11. 2020., od 18 do 20 sati. Škola se održava online putem komunikacijske platforme jitsi.

OBRAZAC ZA PRIJAVE: