Procjena motoričkog statusa

Namijenjena je djeci s motoričkim odstupanjima nakon prve godine života. Dijete se promatra prilikom kretanja u slobodnoj igri kako bi mogli shvatiti koji je naučen obrazac pokretanja koji dijete koristi u svakodnevnim aktivnostima. Djeca kod kojih je došlo do oštećenja mozga u ranim fazama njegova razvoja često koriste atipičan obrazac pokreta što narušava kvalitetu pokreta, kretanja I posture.

Što uključuje usluga:

  • jednog susreta s djetetom u trajanju od 90 min
  • jednog susreta s roditeljima u trajanju od 60 min
  • zajedničke analize video snimke i motoričkog profila djeteta
  • postavljanje ciljeva za individualan edukacijski plan