Vizualna podrška (online edukacija)

Vizualna podrška (online edukacija)

Vizualna podrška ? Socijalne, kakve priče?! Ma, mojem djetetu/učeniku to ne treba, on mene sve razumije!“. Jedno je od i dalje prečestih odgovora na pitanje „koristite li vizualnu podršku u radu s djetetom atipičnog razvoja?“. Dvije su glavne predrasude koje mogu bitno utjecati na razvoj nepoželjnih oblika ponašanja. Prva predrasuda je da ako dijete slijedi neke verbalne upute, to nužno znači i da razumije sve što se događa oko njega i ne treba podršku. Druga česta predrasuda je da ako je dijete verbalno, odnosno koristi govor, da mu tada ne treba vizualni raspored ili neki drugi oblik vizualne podrške. S obzirom da znamo da najbolje primamo informaciju kroz vizualni modalitet, a pogotovo što je posebno naglašeno kod djeca iz spektra autizma, onda je jasno da vizualna informacija ima prednost nad auditivnom odnosno govornom. Postoje različiti oblici vizualne podrške. Ovisno o razvojnim specifičnostima djeteta koristiti ćemo jedan ili više oblika da bi djetetu olakšali učenje, komunikaciju, ali i svakodnevni život u svojoj užoj i široj okolini.

Vizualna podrška između ostalog uključuje:

  1. VIZUALNE RASPORED,
  2. SOCIJALNE PRIČE,
  3. ADAPTIVNE MATERIJELE (knjige, posteri, panoi…).

VIZUALNI RASPOREDI

Vizualni raspored je znak ili više njih koji ukazuju koja će se aktivnost dogoditi ili/i kojim redoslijedom. Ukratko to je konkretan organizacijski sustav vremena. Kao i s cijelom vizualnom podrškom i rasporedi se rade prema individualnim potrebama i mogućnostima, u što uključujemo djetetove motoričke, kognitivne, i perceptivne mogućnosti. Tako se jedan raspored može sastojati od dvije komponente (sada i potom) a može uključivati plan aktivnosti jednog mjeseca ili godine. Također raspored može biti situacijski poput odlaska u trgovinu ili kod frizera, može biti dnevni, školski ili tjedni. Vizualni raspored je posebno značajna podrška u kritičnim trenucima kako bi dijete zadržalo ili stvorilo osjećaj predvidljivosti, sigurnosti, razumijevanja okoline i događaja u okolini. Rezultat toga je dijete koje se osjeća sigurno u svojoj okolini, prihvaća prijelaz iz jedne aktivnosti u drugu, podiže se prag tolerancije na frustraciju i mnogo toga drugoga. U konačnici dijete, upravo zbog osjećaja sigurnosti, može pokazati i razvijati svoje potencijale.

Što roditelji dobiju upotrebom vizualnog materijala?
✔️ dijete koje razumije svoju okolinu i što se od njega očekuje,
✔️ dijete koje na prihvatljiv način komunicira,
✔️ dijete koje se osjeća uspješno.

 

SOCIJALNE PRIČE

Priče kao medij za prenošenje informacija, podučavanje djece, učenje određene poante kako bi izrasli u „bolju“ osobu je sveprisutno u našoj kulturi. Socijalne priče su kratke priče pisane za djecu sa svrhom razumijevanja ponašanja, kako bi se znali adekvatno ponašati u socijalnim situacijama (prema Gray 2010) poput odlaska u trgovinu, vožnja javnim prijevozom ili odlaska kod frizera. Ono što razdvaja socijalne priče od drugih priča je njihova ciljana izrada kako bi jednom djetetu, kroz njegovu mapu svijeta prenijeli informaciju što je prihvatljivo ponašanje, koja su očekivanja okoline i koje su posljedice tog ponašanja.

Naglasak je stavljen na prilagođavanje teme, formata, motiva i izgleda pojedinom djetetu. Socijalne priče na jedna nenametljiv, neosuđujući, zanimljiv i zabavan način sugeriraju prihvatljiv oblik ponašanja, koje dijete može i ne mora prihvatiti. Upravo zbog davanja izbora, uz jasno objašnjenja posljedice ponašanja, osnažujemo dijete da samo odluči učiniti promjenu, ne zato jer smo „mi tako rekli“ već jer uistinu to samo želi. Tako naučeno ponašanje dijete je sklonije spontano ponavljati i generalizirati u drugim situacijama.

Što terapeut dobije upotrebom vizualnog materijala?
✔️ korisnika koji s povjerenjem ulazi u kabinet,
✔️ korisnika koji sudjeluje u aktivnostima,
✔️ korisnika koji s veseljem uči nove vještine,
✔️ korisnika koji prihvaća nove aktivnosti i kroz njih se razvija.

ADAPTIVNE KNJIGE

Adaptivne knjige su posebno prilagođen materijal za lakše usvajanje obrazovnog sadržaja. Kako djeca atipičnog razvoja imaju individualne specifičnosti pri usvajanju novog znanja potrebno je i materijal kroz koji usvajaju nova znanja prilagoditi na način da im se omoguće tri važne komponente učenja. To su aktivno učenje, samostalno rješavanje problemskih zadataka i uspješnost! Aktivno učenje podrazumijeva da je dijete aktivan u rješavanu zadataka, da misli, da griješi, da ponavlja i ponavlja sve dok ne riješi zadatak točno.

Adaptivna knjiga je napravljena tako da omogućuje samostalnost u najvećoj mogućoj mjeri obzirom na motoričke sposobnosti. Važno je da dijete sam postigne uspjeh i zbog procesa učenja ali i zbog samopouzdanja. Osjećaj uspjeha direktno utječe na motivaciju za rješavanje novih izazova. Adaptivne knjige su obrazovni materijal prilagođen kako bi djetetu omogućili učenje koje je izazovno i zabavno. Razumijevanje procesa učenja, odnosno neuroloških procesa pri usvajanju novog znanja, te kada naš mozak najbolje usvaja nova znanja i vještine je odlučujuće u prilagođavanju metode rada specifičnostima djeteta.

Ciklus od 3 radionice sustavno vodi sudionike od bazičnih postavki vezano za suradnju, motivaciju i ponašanje kako bi se postigle pretpostavke nužne za uspješno učenje, kao konačnog cilja svakog odgojno obrazovnog procesa. Radionice su namijenjene stručnim osobama svih profila koji rade s djecom atipičnog razvoja, ali jednako tako i roditeljima te drugim zainteresiranim osobama.

Autor: Tea Selaković, prof.rehabilitator.

 

CIKLUS OD 3 ONLINE RADIONICE – VIZUALNA PODRŠKA

 

Koji je sadržaj radionica:
Ciklus od tri (3) radionice sustavno vodi sudionike od bazičnih postavki vezanih za suradnju, motivaciju i ponašanje kako bi se postigle pretpostavke nužne za uspješno učenje, kao konačnog cilja svakog odgojno obrazovnog procesa.

Za koga su radionice:
Stručne osobe svih profila koji rade s djecom atipičnog razvoja,
Roditelje i druge zainteresirane osobe.

Cilj radionica:
Naučiti na koji način podržati djetetov specifičan način učenja, teškoće pažnje, organizacije i motoričkog planiranja kako bi se povećalo djetetovo razumijevanje okoline i očekivanja čime potičemo učenje i smanjivanje nepoželjnih oblika ponašanja.

Datumi i vrijeme:
01.03. Vizualni rasporedi
04.03. Socijalne priče
09.03. Adaptivne knjige

Radionice počinju u 18 sati, a izvode se ON-LINE putem (u obliku webminara). Trajanje svake radionice je 3 sata.

Cijena:
300,00 kn za jednu radionicu.
765,00  kn za sve tri radionice (uključen popust od 15%, odnosno 135,00kn uštede )

Što je uključeno u cijenu::
Online radionice, svaka u trajanju od 3h.
Materijal prezentiran na radionicama i prilagođen radu na smart uređajima i računalu.
30 minutna stručna podrška predavača*
*jednokratno, iskoristivno u period od 7 dana nakon predavanja

Prijave:

Prijavom i plaćanjem sve tri radionice odjednom, ostvarujete popust od 15%.